Ber för statsminister Stefan Löfvens hjärta!

Allmänt / Permalink / 0
 
Matteus 6
20 "utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla. 21Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara".
 
Ordspråksboken 4
22"Ty de äro liv för envar som finner dem, och en läkedom för hela hans kropp. 23 Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. 24 Skaffa bort ifrån dig munnens vrånghet, och låt läpparnas falskhet vara fjärran ifrån dig".
 
Jag har under ca 2 års tid sett en syn inför mina inre ögon att statsminister Stefan Löfvens hjärta varit "måltavla" för demoner. Så jag har bett för honom då vi ska be för "överheten" oavsett om vi gillar den eller ej. Gud ska ha all ära. Så stå med mig i bön för Sveriges statsminister idag. Be att Gud ska beskydda hans hjärta ty därifrån utgår livet.
 
Hesekiel 36:25-27
"Och jag skall stänka rent vatten på eder, så att I bliven rena; jag skall rena eder från all eder orenhet och från alla edra eländiga avgudar. Och jag skall giva eder ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i edert bröst; jag skall taga bort stenhjärtat ur eder kropp och giva eder ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören efter dem".
 
/Madeleine - Profeten ✍ 🙏
 
Till top