Idoldyrkan kommer skörda många liv i höst och för havande kan det bli tufft att behålla sina små! 😥

Allmänt / Permalink / 0
 Bilden har inget med texten att göra 
 
 
Vi lever i en tid då allting går oerhört fort. Att världen har ett "bäst-före-datum" är ingen nyhet. Men många förvirrade själar har påstått att jorden skulle gå under för länge sen. Inte minst Jehovas Vittnen brukar orera om detta. Men ingen vet när stunden är inne fast vi kan känna igen tecknen, som att idoldyrkan ska skövla liv. Vår själs fiende satan, djävulen, beslebul som opererar i andevärlden genom ondska, hat, lögn och all orättfärdighet går omkring likt ett rytande lejon för att uppsluka de själar han kommer åt. Och idoler dvs avgudar är lätta måltavlor.
 
Människor som vill bli avgudade köpslår med djävulen och i höst kommer en ännu större våg av dödsfall bland idolerna och deras eventulla barn. 
 
Matteus 24
18 "och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Och ve dem som äro havande, eller som giva di på den tiden! 20 Men bedjen att eder flykt icke må ske om vintern eller på sabbaten".
 
 
Hemska ord? Förvisso men de gäller inte den som vägrar hat, ondska, avgudadyrkan och människoupphöjelse. Du ska inte frukta människor som idag står och i morgon likt frö för vinden är borta. Människofruktan har med sig snaror och bara den som förtröstar(litar) på Gud är beskyddad. Ps 29:25
 
Vi kan tycka och tänka samt känna vad vi vill inför det faktumet att Gud har skapat himmel och jord. Han skapade människan till sin avbild och han sände ett kärleksfoffer som frivilligt gav sitt liv för att sen få evigheten som tack. Och alla som tagit och tar emot Jesus i sina hjärtan är benådade. Tänk också på att frälsningen är till för precis alla. Juden först och greken. Nu är inte heller längre man eller kvinna. 
 
/Madeleine - Guds profet ✍
 
❤Swish 0700460941 - Jag granskar makten, delar med mig av kunskaper och erfarenheter. Jobbar ständigt med att avslöja oegentligheter. Stötta gärna mitt dagliga arbete. Tack på förhand och Gud Välsigne Dig! 🙏
 
Till top