"16 weeks from/of hell" är bara en av mamons olika giriga projekt. Jesus varnade för skriftlärda, falska ledare och de som tog åt sig äran. Det finns bara en Fader och han är i himlen. Varför dolde Ulf & Birgitta Ekman sin katolska tro i så många år?

Allmänt / Permalink / 2
 
 

https://www.expressen.se/nyheter/de-glommer-aldrig-motet-med-paven/

"Jag böjde mig fram och kysste hans ring, säger Ulf Silfverling.

– Johannes Paulus II var en karismatisk person. Hans röst dånade. Det gick inte att vara oberörd, säger han". 🤢

"I Sverige uttryckte vissa frikyrkliga kretsar skepsis, bland annat väckelserörelsen Livets Ords grundare Ulf Ekman. Före påvebesöket publicerade han en stort uppslagen artikel under rubriken "Vad i hela världen har påven i Uppsala att göra?" och skrev bland annat att "den romerska kyrkan är full av ockulta inslag och har sina rötter i mycket falsk religiositet". 25 år senare övergick Ulf Ekman själv till katolicismen under uppmärksammade former".
 
 
 
Då hela ledarskapet på Livets Ord vägrade att lyssna på Guds profet och bara bjöd in utvalda "predikanter" som kittlade de "dödskönt i kistan" gick de vilse och så här säger Jesus om den saken i Matteusevangeliet,
18:15-20
 
"Men om din broder försyndar sig, så gå åstad och förehåll honom det enskilt. Om han då lyssnar till dig, så har du vunnit din broder.

Men om han icke lyssnar till dig, så tag med dig ännu en eller två, för att 'var sak må avgöras efter två eller tre vittnens utsago'.

Lyssnar han icke till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han ej heller till församlingen, så vare han för dig såsom en hedning och en publikan.

Sannerligen säger jag eder: Allt vad I binden på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad I lösen på jorden, det skall vara löst i himmelen.

Ytterligare säger jag eder, att om två av eder här på jorden komma överens att bedja om något, vad det vara må, så skall det beskäras dem av min Fader, som är i himmelen.

 Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.»

"Publikan (latin publicanus) kallades en privatperson som arrenderade indrivningen av vissa statsinkomster, främst tullar och skatter, i Roms provinser under antikens Rom. De ersattes i största mån under Augustus med statligt kontrollerade prokuratorer".

"-Once upon a time".
 
Redan den 22 oktober 2009 mötte undertecknad Ulf och Birgitta Ekman samt journalisten Göran Skytte i laurentiistiftelsen i lund. Först kom en Bo Brander in och i tätt följd Ekman. Skytte kom några minuter senare och doppade fingrarna i en skål med vatten som stod på en hylla och så gjorde han det katolska korstecknet. Guds Ande hade lett mig dit då jag ville se och höra vad Livets Ords ledare hade att säga. Jag lämnade sekten i Uppsala december 1996 efter tilltal från Herren, att gå därifrån.
 
 
Varför tog det hela fem år för Ekmans att öppet erkänna att de konverterat? Har Livets Ord varit katolskt hela tiden? Jag tror det! Inte minst all "bikt" och att man inte följde Jesus visar det i efterhand. Och där kom jag den oansenligaste av alla med kallelsen från Gud och min övertygelse om att bara Jesus är vägen, sanningen och livet 🙏
 
"om Bo Brander finns att läsa på Wikipedia och på Ulf Ekmans blogg. På Livets Ords hemsida finns även en videointervju med Bosse". Fredag 20 mars 2009
 
 
 
 
 

Bo Brander

"Prästen Bo Brander, föreståndare för S:t Laurentiestiftelsen i Lund, doktor i systematisk teologi, besökte Livets Ords Universitet, (LOU), och höll ett utmärkt föredrag om Kristi kropp. På senare tid har han blivit än mer känd genom den predikosamling, ”Ett år med Jesus”, som Göran Skytte gjort från hans predikningar. I det sekulariserade Sverige har denna postilla, för det är vad det är, blivit såld i nästan 20 000 ex. Unikt!Skaffa den gärna, den har två delar, och läs den. 

 Hos Fader Gunnars barnbarn Monica (noa) Rosendal bodde jag och min dotter när sektledarna jagade oss. "Noa" gjorde i ordning sin lilla garderob för min flicka så att hon kunde sova på en madrass och ha ett litet eget "kryp in" i tvårumslägenheten. Min dotter har aldrig glömt detta.

 

https://evamariamadeleine.blogg.se/2020/may/har-bodde-jag-nagra-dygn-nar-sekten-pa-vagaske-kristetcentersyd-numera-lonestar-jagade-mig-min-dotter.html

Vad med att Ulf Ekman själv lyssnade på skvaller ont förtal från cowboysektens ledare Christer Nilsson (numera Segerliv) och gick in till kristdemokraten Micael Oscarsson och dåvarande rektor på Livets Ord Torbjörn Aronsson och sade till de båda att dra tillbaka min anställning på "ja-till-livet". Min älskade lilla dotter då 6 år och jag fick fly för våra liv utmed dikeskanten mellan Vägasked och Färingtofta i skåne då man ville låsa in mig för att jag avslöjat oegentligheter och p.g.a mina andliga nådegåvor.

Gud som har utvalt och kallat mig såg allt. Och de falska "profeterna" hade anseende till person. De skulle inte känna igen Jesus om han så stod mitt framför de. Och att han utvalt en oansenlig kvinna var helt otänkbart i Ulf Ekmans orättfärdiga oandliga liv. När jag stod öga mot öga med honom i Lund 2009 skakade han som ett asplöv. Tror vi det. Och nu faller han som en kägla. Du har haft tiden på dig Ekman. #Enough 

 
"HERRENS ord kom till mig; han sade: »Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du utgick ur modersskötet, helgade jag dig; jag satte dig till en profet för folken.» Men jag svarade: »Ack Herre HERRE! Se, jag förstår icke att tala, ty jag är för ung".
Jeremia 1:4-5
 
"Sannerligen, Herren, HERREN gör alls intet utan att hava uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna". Amos 3:7
 
Jag har försökt varna, larma och rycka undan människor från att bli grundlurade av vår själs fiende nummer ett. Kändisar är inget undantag. Men alla människor utan undantag är skapade med en fri vilja och oavsett hur mycket man försöker få folk att fatta hur illa ute de är måste man låta de vara tills de eventuellt inser vart de är på väg.
 
 
Och en "kändis" körde rakt in i en lastbil utan att se "varningen". H-n kommer tyvärr att drabbas ännu hårdare då h-n gjort sitt hjärta hårt och gått ännu längre in i demonernas sfär. Jag skulle ljuga om jag sade att detta är en "angenäm" sak att veta om. Tvärtom har jag gråtit och ropat för både den personen mfl fast jag vet att det inte går att påverka.
 
Tron kan vara hur stark som helst men viljan hos oss alla kan och vill inte Gud rucka på. Jag kan förstå lite grand hur det måste vara. Tänk att du har ett barn som du älskar "mer än livet själv" och som du gett och gjort allt för. Ni har en underbar relation och du tror förstås att det alltid kommer att vara så. Men en dag vänds allting upp och ned. Ditt älskade barn beslutar sig för att välja bort dig av okänd eller känd anledning. Och oavsett hur mycket du älskat, älskar och gett ditt barn "allt" så hjälper det inte.
 
Den situationen har Gud varje dag när vi väljer bort honom för att själva visa oss på styva linan. Vi säger att han är överflödig eller inte ens existerar. Den du 😕
 
Hur kan människor välja ondska, hat, förakt; falskhet, högmod, arrogans, avgudadyrkan och våld? Jag vet inte. Men det gör ju många eller hur? Väljer det alltså.
 
-"Om Gud finns, varför så mycket ondska i världen" hör jag ständigt folk fråga. För att "du" finns 🤣 Vi behöver ju bara gå till oss själva eller hur? Hur goda är vi på en skala? En och annan god gärning kan vi pressa fram. Men så retar vi oss på någon och något och vips är vi där med pekpinnar och domarmantlar. Och all vår strävan i all ära men utan Gud inget hopp i världen.
 
Varför sade Jesus att den lärde judiske mannen Nikodemos behövde "födas på nytt"? För att han skulle låta allting beror på Guds nåd och inte egen förträfflighet. Det var och är ju därför skriftlärda och fariséer ständigt låg på lur för att sätta dit Jesus. De ville inte alls ha med kärleken och nåden att göra. För i deras värld handlade allting om ett falsk religiöst sken så att de slapp göra något åt sina usla hjärtan. Och på den vägen är det.
 
"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst".
 

Den katolska kyrkan leds av påven i Rom

"Påven är biskop av Rom och samtidigt kyrkans överhuvud. Enligt katolsk uppfattning går påvens ämbete tillbaka till aposteln Petrus, som Jesus utsåg till de första kristnas ledare.

Påven är Jesu ställföreträdare på jorden. Franciskus är den 266:e påven.

Vid en stor biskopskonferens år 1870 beslöts att påven skulle betraktas som ofelbar när han uttalade sig i lärofrågor. 😳

Påven bor i Vatikanstaten som är världens minsta självständiga stat. Den ligger mitt inne i staden Rom. Vatikanstaten har egna frimärken, egen armé, egen diplomatkår, egen bank och egen flagga.

Schweizergardet är påvens egen lilla armé. Den omfattar 100 personer. De som vaktar påven ska vara romersk-katolska schweiziska medborgare". 

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen/katolicismen

Och vad säger Guds ord tillika Bibeln om "ställföreträdande" jesus på jorden?

Romarbrevet 3:21-28

"Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. 

Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade, under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet: att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det, gärningarnas?  I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet: att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det, gärningarnas? Nej, trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar".

Och för att göra det ännu tydligare,

 Matteusevangeliet 23:6-14

"De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna, och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi (präst, pastor, biskop, påvar och dyl).

Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er Mästare, och ni är alla bröder. Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen.  
 
Ni skall inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd.
 
Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in" 😡
 
"Sakramento idioto jag ska giva dig på moppo".
 
 
Och hur beskriver Wikipedia katolicismen?
 
Katolicism[redigera | redigera wikitext]
 
"Inom den katolska kyrkan betonas människans fria vilja och förmåga att samverka med Gud (say what?) Tron såsom en rent intellektuell företeelse kan inte frälsa, utan den måste ta sig uttryck i kärlek och goda gärningar. Genom Guds nåd, given genom sakramenten, ges människan kraft att genom ett liv i tro och kärlek samverka med Gud".

Och vad säger Bibeln i Romarbrevet 3 NT 🤔

"Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar".

Sakramente eller mysticism, riter, symboler och laggärningar är inte det Jesus förkunnade. Han om någon visste hur fariséerna och skriftlärde använde sakramenten för att ge sken av gudsfruktan utan att ens vilja ha med honom och hans son att göra.

2 Timotheosbrevet 3

4 "förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud, 5 de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. 6 Ty till dem höra de män som innästla sig i husen och fånga svaga kvinnor, som äro tyngda av synder och drivas av allahanda begärelser".

 

Madeleine MobergGuds profet tillika tjänare
 
 
❤ Swish 0700460941 Jag granskar makten, delar med mig av kunskaper och erfarenheter. Jobbar ständigt med att avslöja oegentligheter. Stötta gärna mitt dagliga arbete. Tack på förhand och Gud Välsigne Dig! 🙏
 

#1 - - Karin:

Fel swish/mobil nummer igen. Detta är
Mitt nummer och jag vill inte du ger ut detta via din blogg. Var god ta bort detta nr på din blogg

Svar: Svar i förra meddelandet. Numret är också mitt men jag har alltså bytt.Mvh
evamariamadeleine

#2 - - Karin:

Om du nu har bytt nummer så är det ju inte ditt nummer längre? Vill du tar bort detta nummer på din blogg då jag inte vill ha det på din blogg, så får du skriva dit ditt nya nummer istället.

Svar: Du får kontakta de som gett dig numret då det är mitt sen flera år. Beställaren har gjort fel. Jag kan polisanmäla stölden av numret förstås men tror inte det leder någon vart.
evamariamadeleine

Till top