Antalet dödsfall i Covid-19 i de olika åldersspannen. Baricitinib som hämmar enzymet janus kinase och används vid måttlig ledgångsreumatism potentiell kandidat för bekämpning av covid-19. Forskare arbetar för fullt med att ta fram vaccin.

Allmänt / Permalink / 0
 
Folkhälsomyndigheten har inte rapporterat några nya dödsfall i dag men igår informerade man 28 nya dödsfall i virussjukdomen.
 
Så här ser antalet dödsfall i Covid-19 ut i de olika åldersspannen.
 
40-49 år antal avlidna: 45
 
50-59 år antal avlidna: 160
 
60-69 år antal avlidna: 393
 
70-79 år antal avlidna: 1235
 
80-89 år antal avlidna: 2382
 
90+ antal avlidna: 1498
 
Totalt har 5739 personer dött i Sverige den 30/7-2020
 
Antal sjukdomsfall totalt just nu är 80 100
 
 
 
 
"Läkemedlet baricitinib, som idag används mot ledgångsreumatism, kan eventuellt användas för att behandla patienter med covid-19, enligt en studie av ett internationellt forskarlag som inkluderar forskare vid Karolinska Institutet. Fynden, som publicerats i tidskriften EMBO Molecular Medicine, är ett exempel på hur AI-algoritmer kan hjälpa till att identifiera befintliga läkemedel som potentiellt kan ha effekt mot nya sjukdomar.

Baricitinib är ett läkemedel för vuxna som tas en gång dagligen för behandling av måttlig till svår ledgångsreumatism. Läkemedlet hämmar enzymet janus kinase, som agerar som en ”på” och ”av” knapp i många cellfunktioner. Det fungerar genom att störa de inflammatoriska processerna i immunsystemet och har setts som en potentiell behandlingskandidat mot covid-19.

I den här studien använde forskarna AI-algoritmer för att identifiera befintliga läkemedel kapabla att blockera både inflammation och infektion. Baricitinib identifierades som en särskilt lovande kandidat mot covid-19, delvis på grund av dess tidigare konstaterade förmåga att hämma både cytokinaktivitet och viral spridning". Karolinska institutet.

 
 
Madeleine Moberg - ✍
 
❤ Swish +46734141706 Jag granskar makten, delar med mig av kunskaper och erfarenheter. Jobbar ständigt med att avslöja oegentligheter. Stötta gärna mitt dagliga arbete, tack och Gud Välsigne Dig! 🙏
Till top