B 2038-19 Carita Lööf döms till fängelse 10 år för grov våldtäkt mot barn, försök till grov våldtäkt mot barn; grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande, kränkande fotografering samt grovt barnpornografibrott - Eksjö tingsrätt .

Allmänt / Permalink / 0
Läsarbild. Carita Lööf döms till tio års fängelse
 
 
Påföljd m.m. Fängelse 10 år
 
DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för
 
1. Grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken 2018-07-01 - 2019-08-13 (11 tillfällen)
 
2. Försök till grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken och 6 kap 15 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 januari 2020 samt 23 kap 1 § brottsbalken 2018-09-28
 
3. Grovt sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 2 st brottsbalken 2018-08-26 - 2019-08-01 (3 tillfällen)
 
4. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken 2018-09-13 - 2018-09-15 (2 tillfällen)
 
5. Kränkande fotografering, 4 kap 6 a § 1 st brottsbalken 2019-06-14 (2 tillfällen)
6. Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p, 3 p och 5 p och
5 st brottsbalken i sin lydelse före 1 maj 2020 2018-05-29 - 2019-11-13
Påföljd m.m. Fängelse 10 år Skadestånd 1. Carita Löf ska betala skadestånd till Sekretess 1 med 165 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 augusti 2019 till dess betalning sker.
2. Carita Löf ska solidariskt med Christian Ambjörnsson betala skadestånd till Sekretess 1 med 190 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 augusti 2019 till dess betalning sker.
 
3. Carita Löf ska betala skadestånd till Sekretess 2 med 115 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 augusti 2019 till dess betalning sker.
 
4. Carita Löf ska solidariskt med Christian Ambjörnsson betala skadestånd till Sekretess 2 med 55 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 augusti 2019 till dess betalning sker.
 
5. Carita Löf ska betala skadestånd till Sekretess 3 med 15 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 juni 2019 till dess betalning sker.
 
6. Carita Löf ska betala skadestånd till Sekretess 4 med 15 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 juni 2019 till dess betalning sker."
 
 
Förverkande och beslag 1.
 
I beslag tagen massagestav förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Region Öst; beslagsliggare 2019-5000-BG126612, nr 1).
2. I beslag tagna lagringsmedia förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Region Öst; beslagsliggare 2019-5000-BG123387,
nr 1 (dator); 2019-5000-BG124797, nr 2 (dator); samt 2019-5000-BG124789, nr 1 (mobiltelefon)). Häktning m.m. Carita Lska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot henne".
 
 Läsarbild Christian Ambjörnsson.
 
 Lars Christian Ambjörnsson döms till 6 år och 6 månader för;
 
DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för
 
1. Anstiftan av grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st och 3 st samt 23 kap 4 § brottsbalken 2019-08-01 -- 2019-08-03 (2 tillfällen)
 
2. Anstiftan av grovt sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap 6 § 2 st samt 23 kap 4 § brottsbalken 2019-08-01
 
3. Anstiftan av sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st och 2 st samt 23 kap 4 § brottsbalken 2018-09-13
 
4. Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 5 p och 5 st brottsbalken i sin lydelse före 1 maj 2020 2011-01-01 - 2019-11-19
Skadestånd 1.
 
Christian Ambjörnsson ska solidariskt med Carita Löf betala skadestånd till Sekretess 1 med 190 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 augusti 2019 till dess betalning sker.
 
2. Christian Ambjörnsson ska solidariskt med Carita Löf betala skadestånd till Sekretess 2 med 55 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 augusti 2019 till dess betalning sker.
 
3. Sekretess 3s skadeståndsyrkande avslås.
 
4. Sekretess 4s skadeståndsyrkande avslås.
 
Eksjö tingsrätt 30-07-2020
 
Om du misstänker att ett barn far illa ska du agera. Ring socialtjänsten (du får vara anonym) eller polisen förstås om det är ett allvarligt pågående brott. 
 
 

Barn som upplever utsatthet och blir misshandlade får en sämre självkänsla. Det gör att de litar mindre på andra människor. Det blir svårare för barnet att lära sig hantera konflikter om hen upplever våld och misshandel, eller andra övergrepp.

Tecken på att barn och unga far illa

Barn är individer och kan må dåligt på många olika sätt, och av olika anledningar. Varje person som far illa har olika sätt att reagera och hantera det.

Barnet kan till exempel ha ett eller flera av dessa besvär:

  • nervös
  • orolig
  • mycket arg
  • irriterad
  • ledsen.

Det är också vanligt att ha besvär i kroppen på något sätt. Det kan till exempel vara ett eller flera av dessa besvär:

 
 
BRIS telefonnummer: 116 111
 
 
/Madeleine - ✍
Till top