Bedragare, Ekh; cancer, Livets Ord och falskheten. Missbruka inte flaggan, folket och sluta upp med eländig avgudadyrkan. Gud har fått nog!

Allmänt / Permalink / 0
 
"Jag och min syster satt och tänkte på att skjuta vår pappa. Det var en slags tröst bland alla övergrepp och inlåsning". Lyssna gärna.
 

Liknelsen om den stora måltiden

Lukas 14

15 En av gästerna som hörde detta sade till honom: "Salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike." 16 Jesus sade till honom: "En man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. 17 När tiden för festen var inne, skickade han ut sin tjänare för att säga till de inbjudna: Kom, nu är allt färdigt. 18 Men de började alla ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. 19 En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar. 20 Ännu en annan sade: Jag har gift mig, och därför kan jag inte komma. 21 Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev denne vred och sade till sin tjänare: Gå genast ut på gator och gränder i staden, och för hit fattiga och krymplingar, blinda och lama. 22 Tjänaren sade: Herre, vad du befallde har jag gjort, men här finns ännu plats. 23 Då sade herren till sin tjänare: Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt. 24 Ty jag säger er att ingen av de män som var bjudna skall smaka min måltid."

https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_samariska_kvinnan

Efesierbrevet 6:12 SFB98

"Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna".

https://sv.bibelsite.com/matthew/7-17.htm

"Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan". Rom 8:3

https://www.bibeln.se/visa?q=rom.8.3@b2k

"Ty människor som har avfallit fast de en gång har blivit upplysta och smakat den himmelska gåvan, fått del av helig ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter, dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse, eftersom de korsfäster Guds son en andra gång och gör honom till åtlöje".

Hebreebrevet 1,6:4-6

 

Swish +46734141706 Jag granskar makten, och delar med mig av kunskaper och erfarenheter. Jobbar ständigt med att avslöja oegentligheter och delar med mig till mindre bemedlade när jag har den förmågan. Stötta gärna mitt dagliga arbete, tack. Gud Välsigne Dig! 🙏

Profeten - Madeleine ✍

Till top