Den "nye" Ulf Ekman Enarsson kallar sig "bibellärare" och tillhör de falska profeterna. Den helige Ande är vår lärare punkt.

Allmänt / Permalink / 0
 
 Lars Enarson är den "nye" Ulf Ekman och är lika falsk profet som honom. "Böneväckelse" är ett religiöst påhitt som inte har förankring i Guds ord. Lars kallar sig själv för "bibellärare" och detta strider direkt emot vad Jesus sade. För att du som inte är kristen, troende eller andedöpt ska förstå kommer jag att så pedagogiskt som möjligt förklara.
 
I Matteusevangeliet i det Nya Testamentet säger Jesus följande, 
 
"Matt 23:1-12
 
"Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd".
 
Fattade du? 🤔
 
Ingen ska kalla sig själv för lärare av något slag. Enarson bryter därmed Guds ord.
 
Vidare...
 
I Johannesevangeliet 14:6 förtydligas det ytterligare, att den som är (äkta) kristen inte ska ha lärare av fysiska slag. 
 
"Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder".
 
En sann kristen är ande och vattendöpt. När man är det så är den helige Ande läraren som upplyser, informerar och lär ut. Det hade förstås Enarson och hans följare vetat om ifall de följde Bibeln och Jesus.
 
Nästa vers från Nya Testamentet är inspirerat av den helige Ande. Brevet kanoniserades som Paulus brev till hebreerna, men tros inte vara skrivet av Paulus, vilket brevet självt inte heller påstår sig vara.
 
"Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men i stället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk i stället för fast föda. Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont". Hebreebrevet 5:12-14
 
Kanske tänker du att detta är motstridigt till det Jesus sade men "lärare" här betyder "sin egen "läromästare" (lärjungeskap) genom den helige Ande". Många kristna har suttit under mänskligt ledarskap i decennier och blir bara "andligt fetare" ju mer tiden går. De borde varit såsom "lärare" istället för konsumenter. Jesus sade på förklaringsberget (Bergspredikan) i Matteus 25, att kristna ska göra andra till lärjungar genom att gå ut.
 
Den slags andliga kunskap ska man ge vidare så att folk kan stå på egna andliga ben. Men de sluga falska profeterna vill ha makt, pengar; och inflytande. Därför ger man inte de rätt slags kunskap. Så på Livets Ord exempelvis sitter en del kvar år ut och år in utan att ge vidare. Och i svenska kyrkan berättar man inte ens om att alla kristna måste ande och vattendöpas.
 
Förstår du då bättre varför Sverige är ett Antikrist land. Religiösa kristna ledare käbblar från predikstolar för att kontrollera kristna så att de inte själva har en egen personlig relation med Jesus. Hade de haft det skulle de aldrig tillåtit falska profeter sprida falska villoläror. Och alla dessa "bibelskolor" och "bibellärare" har Gud inte beställt.
 
I 1 Kor 17-20
 
"Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att förkunna budskapet, men inte med en vältalares vishet: det skulle göra Kristi kors till tomma ord.

Världens vishet och korsets dårskap

Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. 

Det står skrivet: Jag skall göra slut på de visas vishet, och de förståndigas förstånd skall jag utplåna.

Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap"?

https://www.bibeln.se/visa?q=1co.1@b2k

Evangelierna som Matteus, Markus; Lukas och Johannes skrev i Nya Testamentet överensstämmer med varandra. Paulus var en f.d jude som förföljt kristna och t o m dödat en. När han var på väg till Damaskus i Syrien ramlade han av en häst då Guds Ande talade till honom och frågade varför Paulus som då hette Saul förföljde Jesus. Saul blev blind och fördes in till staden där han träffade lärjungar som talade om vem Messias var och är. När Saul insåg vad han hade gjort ångrade han sig djupt. Han fick synen åter och Gud gav honom namnet Paulus.

"Talet om korset" betyder det Jesus gjorde på Golgata, dog för alla människors synd, skuld och skam. Gud har inget anseende till person därvidlag. Alltså är Guds ord emot rasism och motsättningar.

Korset som sådant är inte heligt och något man ska tillbe. "Att samlas runt korset" är även det ett helt fel uttryck som strider emot Kristus. Många män inom framgångsteologin tillika trosrörelsen har fokuserat på Paulus framför Jesus. Och lägg också märke till det religiösa språket där man i var och varannan mening som utfyllnad säger "halleluja" och "amen". Detta hade sin början i USA där man i amerikanska trosrörelseförsamlingar körde detta i långbänk.

 
Profeten - Madeleine ✍ Amos 3:7 
 
❤ Swish +46734141706 Jag granskar makten, och delar med mig av kunskaper och erfarenheter. Jobbar ständigt med att avslöja oegentligheter och bistår människor i enlighet med mina andliga nådegåvor som Herren lagt ned i mig. Stötta gärna mitt dagliga arbete och bli själv välsignad. Gud Välsigne Dig i Jesu namn!🙏
 
Till top