En profet har blivit färgad inifrån och ut av tron och leds av Den Helige Ande!

Allmänt / Permalink / 0
 
+
 
Lite saffran färgar hela degen. Och på samma sätt är det med oss Jesus frälsta profeter. Vår tro, andedopet och vattendopet har färgat oss rakt igenom så att vi lever som vi lär. Falska profeter är inte ens "russinen i kakan" 🤣
 
Psaltaren 139
12 "så skulle själva mörkret icke vara mörkt för dig, natten skulle lysa såsom dagen: ja, mörkret skulle vara såsom ljuset. 13 Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv. 14 Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart; ja, underbara äro dina verk, min själ vet det väl".
 
Jeremia 1
4 "HERRENS ord kom till mig; han sade: 5»Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du utgick ur modersskötet, helgade jag dig; jag satte dig till en profet för folken.» 6 Men jag svarade: »Ack Herre HERRE! Se, jag förstår icke att tala, ty jag är för ung".
 
7 "HERREN gör alls intet utan att hava uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna".
 
Josua 3
7 "Och HERREN sade till Josua: »I dag skall jag begynna att göra dig stor i hela Israels ögon, på det att de må förnimma, att såsom jag har varit med Mose, så vill jag ock vara med dig".
 
Herren väckte mig klockan 3:30 den 27:e November 1989 och sade till mig att "-gå och slå upp Josua 3:7". Då jag inte ens visste var i Bibeln detta stod förstod jag att det var Gud som talade och när Den Helige Ande återigen upprepade befallningen steg jag upp och läste.
 
 
 
Och sen har jag levt med HERREN sen dess med mina andliga nådegåvor som många gånger känts hopplöst i gudlösa Sverige."Ingen profet bliver i sitt fädernesland väl mottagen". Lukasevangeliet
 
Madeleine - Profeten ✍
 
❤ Swish +46734141706 Jag granskar makten, delar med mig av kunskaper och erfarenheter. Jobbar ständigt med att avslöja oegentligheter. Stötta gärna mitt dagliga arbete, tack och Gud Välsigne Dig i Jesu Namn! 🙏
 
Till top