Ingenting är "självklart" i världen och moskébygge får aldrig bli en ursäkt för att förtrycka människor!

Allmänt / Permalink / 0
 
Satan näpser man och kastar ut punkt. Att man genom viss fotställning ska kunna stå emot är förstås inte sant. Vad gör de som sitter i rullstol? Ni förstår väl kära muslimer att Gud som har skapat himmel och jord är större än Satan!? 
 
 
 
"Uppdrag Gransknings ”Jihad i Göteborg” från 2015 visade en föreläsning där Abu Muadh glorifierar martyrskap och jihad. I inslaget berättar Abu Muadh att man som martyr omedelbart blir förlåten för allt dumt man tidigare gjort. Samtidigt reste han runt och föreläste för unga kriminella. Syftet verkar uppenbart!"
 
Kriminalitet, droger; pornografi och otrohet är haram. Hur "systrar" står har förstås ingen som helst andlig betydelse. 
 
 

"Så länge Halmstad moské låter sig företrädas av en sådan person känns det inte bra. Med honom motsätter sig Halmstad Moské artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Halmstad Moské motsätter sig även Europakonventionens artikel 9 om tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Slutligen motsätter sig Halmstad moské den svenska regeringsformens kapitel 2.1 p6 om grundläggande fri- och rättigheter".

"Enligt islam och Koranen är mannen och kvinnan i andligt hänseende lika inför Gud, samtidigt som mannen respektive kvinnan har tilldelats olika roller i samhället I Koranen har kapitel fyra titeln Kvinnor (An-Nisa) därför att flera avsnitt i det behandlar kvinnans rättigheter och frågor som berör familjelivet i allmänhet."

https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nsroller_inom_islam

Alla religioner utan undantag vill utöka sina territorium och samma sak för alla rörelser, föreningar, politiska partier; och ministries samt människor med falska motiv. Och vad skiljer de åt? Maktfullkomlighetens olika slags demoniska ledarskap förstås. Ju mer man kan kontrollera och styra människor (lågutbildade och analfabeter exempelvis) desto svagare blir eventuellt motstånd. Den som har Gudsfruktan behöver inte flashiga lokaler och flotta bilar för att hävda sig. Men gissa vad? Ledarna försvarar alltid sin girighet och leker många gånger någon slags gud för att hävda sig mot de troende.
 
 
"Amina Wadud – och de som skriver om henne – lyfter fram att hon är mor till fem barn. Ett påpekande som förefaller viktigt för henne vad gäller både hennes akademiska arbete och hennes önskan om reformer inom islam. Men utifrån definitionen av genusforskning – att den syftar till att frilägga maktförhållanden mellan, perspektiv på och värderingar av könen – kan termen feministteologi ändå anses vara relevant att använda i diskussionen om den kritiska analys som Wadud gör av tolkningar såväl av Koranen som av islam".
 
 
"Amina Wadud menar att muslimer behöver påbörja resan tillbaka till Koranen och arbeta utifrån tydliga modeller, och med en hermeneutisk medvetenhet, för att frilägga islams befriande budskap. För att göra detta behöver man se ”betydelsen av kön i tolkningsprocessen”, skriver hon. Hon menar att hon genom att använda Koranen visar på kvinnors fulla mänskliga agentskap och värdighet, trots att det finns tolkningar av Koranen, lagar och praxis som starkt hävdar det motsatta".
 
Jesus utmanade fariséer och skritlärda i Israel exempelvis när han gick upp emot förtrycket som man lagt på människornas redan nedtyngda axlar. Och Matteusevangeliet tjugotredje kapitlet är lika aktuellt idag som när det skrevs. Hur kommer det sig? Felaktigt ledarskap har alltid sett exakt likadant ut. Man använder gräsrotsfolket som möjliggörare för att utöka sin makt och inflytande. Jesus visst exakt vad han gjorde då han deklarerade följande,
 
"Därför, allt vad de säga eder, det skolen I göra och hålla, men efter deras gärningar skolen I icke göra; ty de säga, men göra icke. De binda ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror, men själva vilja de icke röra ett finger för att flytta dem. Och alla sina gärningar göra de för att bliva sedda av människorna. De göra sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora". Matteus 23:3-5
 
 
Den nye Ulf Ekman i Sverige heter Lars Enarson och kallar sig för "bibellärare". Vad sade Jesus om att kalla sig lärare? En falsk profet igen! 😡
 
"Matt 23:1-12
 
"Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd".
 
 
vidare....
 
Johannes 14
25 "Detta har jag talat till eder, medan jag ännu är kvar hos eder. 26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder".
 

Hebreerbrevet 5:12-14 B2000

"Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men i stället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk i stället för fast föda. Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont".
 
 
Dagens maktfullkomliga politiker och religiösa ledare lägger just tunga bördor på människornas skuldror men lyfter inte ett finger själva för att bistå. Makt, pengar; inflytande, lyx och demokratur samt dikatatur all over again. Och folket låter sig luras. Man skrämmer med "gud" eller indragna bidrag. Allt för att kontrollera och söndra. Dags att resa sig upp hörni och vägra tyglas under satans falska mantel. Och ingenting är "självklart" för att några hotfulla krafter kräver en massa. #Enough
 
Profeten - Madeleine ✍
 
Till top