Inget parti rannsakar så många andra religioner, ideologier och partier som socialdemokraternas ledning. Självrannsakan och självinsikt är definitivt inte deras cup of tea!

Allmänt / Permalink / 0
 
"Rätten till abort är en grundläggande rättighet och en självklar del av sjukvården - borde vara det i hela världen. Kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar får aldrig relativiseras.

Regeringen deltar självklart i RFSU:s viktiga kampanj #makeabortionssafeagain.
Bild: med Mikael Damberg efter riksdagens frågestund".
 
 
 

"När Annika Strandhäll nu lyfter fram 30-talet och Nazismen är det ljuset av att S (Socialdemokraterna) från och med valet 1932 haft dominans inom svensk politik och S har innehavt regeringsmakten oavbrutet fram till 1976 (med undantag av några veckor (19 juli – 28 september 1936).

Att Annika Strandhäll nu också vill lyfta fram nazismen och sitt eget partis historia på 30-talet tyder på både mod och civilkurage och nedan några exempel, i kronologisk ordning, som Annika Strandhäll refererar till och önskar lyfta fram:

1. 1930: Ragnar Eriksson och Per Engdahl bildade i Uppsala det nationalsocialistiska förbundet ”Det Nya Sverige”. Ragnar Eriksson, bytte namn, till Ragnar Edenman gick med i socialdemokraterna och blev ecklesiastikminister (S) under perioden 1957 – 1967, en period som kännetecknas som starten för likriktning av utbildning och tänkande av medborgarna efter influens från DDR, Ungern och andra öststater
När Ragnar Edenman kandiderade för ecklesiastikministerposten skrev, SAC-Syndikalisternas tidning, Arbetaren:
”Eller för att uttrycka saken en smula profant det gör ingenting om man varit nazist i Uppsala bara man blir socialdemokrat när man kommer till Stockholm och får utsikt att placera sig bland innehavarna av makt, ära och härlighet”.

2. 1931-1932: Alva och Gunnar Myrdal skriver en artikel för den socialdemokratiska tidningen ”Tiden” och 1932 går man med i det socialdemokratiska partiet och bedrev från sin nya socialdemokratiska plattform en argumentation som pläderade för förädling av ”folkmaterialet”. Som lämplig metod föreslog paret Myrdal sterilisering av ”undermåliga” och en ”cirkulationsprocess varigenom biologiskt degenererade individer avskiljes i syfte att uppnå en mer varaktig rasbiologisk selektion.” Artikeln som skrevs 1931 för den socialdemokratiska tidningen ”Tiden” publicerades inte men blev underlag till Alva och Gunnar Myrdal bok ”Kris i befolkningsfrågan” som utgavs 1934 där de förordade tvångssterilisering för utsovring av höggradigt livsodugliga individer.

De socialdemokratiska ikonerna och förebilderna Gunnar och Alva Myrdal, var m a o starka och ivriga förespråkare av tillämpad rashygien och deras rashygieniska idéer fick en ordentlig genomslagskraft inom det socialdemokratiska partiet bland politiskt förtroendevalda, fackliga ledare, akademiker m fl.

Alva Myrdal beskrev även på hur hon såg på de kvinnor som ej klarade kraven för att socialdemokraterna skulle kunna förverkliga sina rasidéer om den perfekta rasen i det nya ”folkhemmet”.

3. 1934: Rasbiologiska institutet i Uppsala, som startades på 20-talet, efter en riksdagsmotion av Socialdemokraterna och med riksdagsmännen Alfred Petrén (S), Arthur Engberg (S), partiordföranden Hjalmar Branting (S) m fl som pådrivare. Efter den socialdemokratiska riksdagsmotionen beslutade socialdemokraterna, under ledning av statsminister Hjalmar Branting, 1922, att som första land i världen, instifta det Rasbiologiska institutet i Uppsala för att: ”söka få fram och fastställa en svensk-germansk ideal rastyp”.

Rasbiologiska institutet i Uppsala blev remissinstans för steriliseringslagen som Sveriges riksdag antog 1934, alltså samma år som Tyskland.

De första lagarna instiftades m a o två år efter det att Per Albin Hanssons "folkhem" föddes 1932 och Socialdemokraterna kunde nu förverkliga sina rasidéer genom kartläggning, internering och tvångssterilisering.

Det är ingen slump när det gäller timingen med att Tyskland och Sverige 1934 skapade lagar inom rashygien enligt den modell som nazisterna och socialdemokraterna steg för steg byggt upp sedan början av 1920-talet.

Socialdemokraternas ”röda tråd” blev m a o nu sammanvävd med nazisternas ”bruna tråd”.

De statsministrar som såg till att driva på steriliseringarna i Sverige under fyrtiotvå år (1934-1976) var Per Albin Hansson (12 år), Tage Erlander (23 år), och Olof Palme som såg till att fortsätta med steriliseringarna under sina första sju år (1969-1976) som statsminister. Nazityskland är det enda land som steriliserat fler människor än Sverige. Sverige har under 42 år (1934-1976) och med åtta socialdemokratiskt regeringar från 1934 fram till det borgerliga maktskiftet 1976 steriliserade cirka 63 000 människor.

4. 1936: Ledamoten i försvarsutskottet, riksdagsmannen Allan Vougt (S), uttalar sitt stöd för det Nazistiska Tyskland och Hitler:s upprustning, retorik och politik:

”Vi har ingen rätt att betvivla ärligheten i den tyska ambitionen att skapa ett bättre Europa”.
Allan Vougt hade tidigare även gett ut boken: ”Rasbiologi och socialism” där släktskapet mellan socialismen och rasbiologin påvisas och Allan Vougt skriver:

”Att den nordiska rasen är värdefullare än den negroida har åtskilligt fog för sig…….”

5. 1938: I juli 1938 inleddes en konferens i på Royal Hotel i den franska staden -Evian-les-Bains med 32 länder närvarande inklusive Sverige. Initiativet kom från USA:s president, F.D. Roosevelt, och syftet med konferensen var att behandla temat ”judiska flyktingar från Tyskland” och vad omvärlden skulle göra åt saken men konferensen blev ett stort misslyckande.

Sverige deltog genom utrikesrådet Gösta Engzell, chef vid UD:s juridiska avdelning.

Gösta Engzell uttryckte att:
”svensk hjälp kunde erbjudas endast i begränsad utsträckning” samt att ”det judiska problemet i Europa inte, ur hans eller hans regerings synpunkt, var begränsat till tyska och österrikiska flyktingar”.
Med andra ord – det var den stora judiska folkförflyttningen som var problemet för Sverige och S, inte de nazistiska pogromerna.
Resultatet av Eviankonferensen framgick av det tyska nazistpartiets officiella tidning, Völkischer Beobachter som triumferande skrev: ”Ingen vill ha dem!”

Sverige framförde efter Eviankonferensen, genom statssekreterare Tage Erlander (S), ett önskemål om att de tyska judarna skulle få särskilda pass. Som en konsekvens av den svenska regeringens (S) önskemål fattade den tyska nazistregeringen ett beslut om införande av de så kallade ”J-passen”.

Beslutet innebar att alla judiska pass blev ogiltiga fr o m den 5 oktober 1938 och skulle lämnas in till polisen inom två veckor. Judarna fick därefter ansöka om nya pass. Passen stämplades med ett rött ”J” på första sidan enligt Tage Erlanders (S) önskemål och gav nazisterna ett instrument att snabbt genomföra transporterna till förintelselägren. Bara en månad efter det att de nya lagarna, på Sveriges begäran, instiftats inträffande Kristallnatten som var natten mellan den 9 och 10 november 1938 då många judars butiker, hus och synagogor förstördes i hela Nazisttyskland. Kristallnatten åtföljdes av Novemberpogromerna, som genomfördes mellan den 7 och 13 november 1938.

Pogromerna var initierade av nazisterna och omkring 400 judar dödades eller tvingades begå självmord, 20 000–30 000 arresterades och fördes till koncentrationslägren, 267 synagogor brändes och över 7 500 butiker med judiska ägare vandaliserades.

BELÖNINGARNA FÖR ANNIKA STRANDHÄLL:s FÖREBILDER OCH REFERENSER.

För att belöna och hedra Ragnar Edenman utsågs han av Socialdemokraterna, till landshövding i Uppsala län där hans nazistiska bana började 1930.

För att belöna och hedra Alva Myrdal utsågs hon av Socialdemokraterna, till ambassadör i Indien.

För att belöna och hedra Gunnar Myrdal utsågs han av Socialdemokraterna, till stadsråd.

För att belöna och hedra Allan Vougt utsågs han av Socialdemokraterna, till landshövding i Malmöhus län.

För att belöna och hedra Gösta Engzell utsågs han av Socialdemokraterna, till ambassadör i Finland.

För att belöna och hedra Tage Erlander utsågs han av Socialdemokraterna, till Statsminister."

’DELA GÄRNA

av Mikael Heinig

 

/I nationens tjänst för frihet & kärlek, Madeleine Moberg - ✍ 

  Swish +46734141706 Jag granskar makten, delar med mig av kunskaper och erfarenheter. Jobbar ständigt med att avslöja oegentligheter. Stötta gärna mitt dagliga arbete, tack och Gud Välsigne Dig! 🙏

 

Till top