Många medborgare rädda och otrygga i hyresbostäder runt om i Sverige.

Allmänt / Permalink / 0
Bilden har inget med min text att göra men handlar om oro för brott i bostaden. 
 
 
Leksaker, cyklar, trädgårdsmöbler; och post i vissa brevlådor har stulits i områdena och föräldrar uppmanar varandra att "låsa" barnens tillhörigheter kvällstid. Det är en oerhört dyster bild som målas upp och jag känner att någonting borde gjorts för länge sen och nu sannerligen behöver åtgärdas innan vi har ett inbördeskrig i landet. För folk är arga, ledsna; oroliga och uppgivna. Man har snart inget att förlora och då är det lätt att ta till icke fredliga metoder. Den samlade bilden är att flera tänkt skaffa vapen och agera. En kvinna säger t o m uppgivet att "man inte har någonstans att flytta" och därför måste skydda sina barn.
 
 
Samtal med flera hyresgäster på olika bostadsområden runt om i södra Sverige berättar hårresande exempel där man beskriver övergrepp av olika slag. Jag möter b la en invandrarfamilj som talar om att "lämna sin fina hyresrätt för den rädsla och uppgivenhet man känner inför det kommunala bostadsföretagets flathet mot enskilda våldsverkare och förövare i områdena".
 
Mamman i familjen berättar om stölder av barnens leksaker, småbränder som uppstått men stoppats i tid och knarkhandel kvällstid. Familjen är nöjda med sin bostad men området är en "skräckupplevelse". Barnen berättar i mun på varandra om alla hemskheter de redan upplevt trots sin ringa ålder. Och bilden av att få familjer eller enskilda personer försätter hela bostadsområden i rena terrorliknande situationer. 
 
"- Det är nya trauman varje dag" säger kvinnan som måste vara anonym.
 
"Jag kan tyvärr inte ställa upp på bild och namn då mina barns liv riskeras", säger den oroliga modern. Hennes man och barnens pappa är på tjänsteärende och hemifrån några dygn. Jag frågar om familjen kontaktat hyresföretaget och det har man gjort enligt kvinnan. 
 
"Flera gånger har vi försökt få olika chefer att agera utan önskvärt resultat".
 
Flera personer dyker upp där jag sitter i ett bostadsområde och man berättar samstämmigt om paniken, rädslan, ångesten; sömnsvårigheter och föräldrarna menar också att barnens skolgång påverkats. "Och regeringen tiger" säger en man som menar, att han tröttnat på "svenskarnas mesighet". Mannen kommer från ett annat land och bor med sin handikappade fru i en av lägenheterna i området. Det har blivit värre de senaste fem åren menar samtliga och talar om fina minnen från en tid då de vågade "släppa ut barnen" och själva promenerade kvällstid. Även husdjur utstår lidande framkommer och man har hittat gift på marken och vassa föremål på marken i b la sandlådor.
 
Polisens roll 
 
Man säger också att polisen t o m rått några att flytta. "-De vågar inte ingripa" och ta "ställning" för de som sköter sig säger gruppen samstämmigt. Vad ska man göra åt situationen undrar jag och man rycker först uppgivet på axlarna. Men sen säger en kvinna som nyligen flyttat in i det aktuella området att det krävs "samlade insatser där man vägrar vara rädd". Kvinnan berättar att hon lämnat ett annat utsatt område och att det inte går att flytta och fly hur många gånger som helst. 
 
Jag tackar för pratstunden och inser att det är "skarpt läge" i vårt land nu med en slapphänt regering som blundat helt för medborgarnas oro och ängslan.
-Detta kommer förstås att påverka arbetsförmågan och hela landet. Oron måste tas på allvar och göras något åt. Annars blir det "inbördeskrig" hör jag inom mig som en av de sade innan jag lämnade ett vanligt hyresrättsområde i Sverige Juli 2020. 
 
Madeleine Moberg - ✍
 
 ❤ Swish +46734141706 Jag granskar makten, delar med mig av kunskaper och erfarenheter. Jobbar ständigt med att avslöja oegentligheter. Stötta gärna mitt dagliga arbete, tack och Gud Välsigne Dig! 🙏
Till top