På fredag 31 juli kl. 11 meddelas dom om synnerligen grova narkotikasmugglingar och synnerligen grova narkotikabrott. Göteborgs tingsrätt B 13393-18

Allmänt / Permalink / 0
Dom i omfattande narkotikasmugglingsärende
29.7.2020 14:21:29 | Åklagarmyndigheten

Göteborgs tingsrätt meddelar på fredag den 31 juli kl. 11 dom i ärende om synnerligen grova narkotikasmugglingar och synnerligen grova narkotikabrott. Åklagarna är tillgängliga för media fredag eftermiddag.

I ärendet åtalades 15 personer för synnerligen grova narkotikasmugglingar och synnerligen grova narkotikabrott i en organiserad och storskalig verksamhet som syftat till att i stor omfattning smuggla heroin och kokain från Nederländerna till Skandinavien.

Målnummer i Göteborgs tingsrätt B 13393–18

Kontakt

Kammaråklagarna Anna Svedin och Karolina Lindekrantz är tillgängliga för media på fredag den 31 juli kl. 13-15 på 010-562 73 22 och 010-562 54 69.

Till top