Regeringen framhåller att majoritet av befolkningen är nöjd över hur demokratin fungerar i Sverige

Allmänt / Permalink / 0
Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU1
 
När Coronapandemin lamslog världen försvann mycket av de politiska beslut och betänkande som legat på bordet. Nu närmar sig hösten och vi behöver ta nya tag. På tre år har mycket hänt i Sverige. Är befolkningen fortfarande nöjda över hur demokratin fungerar? Har folkstyret någon existens längre och i så fall hur?
 
 
Är det alltid försvarbart att ge sig på människors tro och övertygelser i "konstens namn"? Vad och vem tror Vilks själv på? Sig själv? Jag försvarar definitivt inte våldsamheterna som skedde här och jag anser inte heller att konst eller komik är ursäkt för att visa sin egen avsky inför vad människor väljer att tro på och följa. Det finns en högre väg att gå. För självklart hade och har Vilks en större avsikt med att avbilda muslimernas profet.
 
 
I den sekulariserade världen är inget och ingen helig. Därav alla mord, misshandelsfall; våldtäkter, bränder etc runt oss. Ta bara covid-19 som skövlat fler liv i Sverige än på något annat land. Konsten ska absolut utmana och tänja gränser men inte bli oförskämd, hatisk och politiskt totalitär. Då blir ju konstnären lika extremistisk som den han eller hon ger sig på i "konstens namn". Är den gränslösa konsten allsmäktig? Inte i min bok. Man måste alltid ha hjärtat intakt för medmänniskor. Och ska man satiriskt göra viktiga poäng krävs glimt i ögat och ingen intellektuell arrogans. Och vad med känslomässigt avtrubbade konstnärer och kulturarbetare som drivs av illvilja och hat? Ändamålet helgar inte medlen.
 
 
 
 
Ska skattebetalare betala för konstnärers alla konstiga verk 🤔 
 
"Regeringen framhåller att en majoritet av befolkningen är nöjd med hur demokratin fungerar i Sverige och EU. Samtidigt ökar förtroendet för de demokratiska institutionerna. Det finns dock tydliga skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Personer med lägre utbildning och personer som är bosatta på landsbygden är i genomsnitt mindre nöjda med demokratin och har lägre förtroende för de nationella demokratiska institutionerna än personer med högre utbildning och personer som är bosatta i andra typer av regioner.
Vidare anförs att Statskontoret har gjort en utvärdering av regeringens insatser för att förebygga våldsbejakande extremism, som redovisas i rapporten Utvärdering av regeringens åtgärder mot våldsbejakande extremism 2014–2017. Utvärderingen visar att samhällets medvetenhet om och motståndskraft mot våldsbejakande extremism ökade under perioden".
 
 
 
"Arbetet med att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat Arbetet för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat bedöms utifrån – omfattning och konsekvenser av hot, våld och trakasserier mot centrala aktörer i det demokratiska samtalet som t.ex. förtroendevalda, journalister och opinionsbildare – insatser för att värna det demokratiska samtalet med inriktning på förtroendevaldas, journalisters och opinionsbildares utsatthet för hot och hat.
 
 
 
Konstnären Lars Vilks har levt under dödshot sen 2007 då han ritade en rondellhund av muslimernas profet Mohammed.
 
Regeringen anför att hot och hat mot förtroendevalda, journalister och opinionsbildare är ett allvarligt demokratiproblem och i förlängningen utgör ett hot mot demokratin. Vidare anför regeringen att den har fortsatt arbetet med att ta fram mer kunskap på området, att utveckla stödet till dem som utsätts och att stärka rättsväsendets arbete.
 
Regeringen beslutade i juli 2017 om handlingsplanen Till det fria ordets försvar – åtgärder mot utsatthet för hot och hat bland journalister, förtroendevalda och konstnärer".
 
Madeleine - Guds profet ✍
 
❤ Swish +46734141706 Jag granskar makten, delar med mig av kunskaper och erfarenheter. Jobbar ständigt med att avslöja oegentligheter. Stötta gärna mitt dagliga arbete, tack och Gud Välsigne Dig i Jesu Namn! 🙏
Till top