Religiösa "kristna" ledare offrar Jesus för världslig enhet.

Allmänt / Permalink / 0
 
"-Det höll på att kosta mig livet". Så skulle min bok kunna heta där jag trovärdigt kan berätta, upplysa tillika informera människor om hur ledarna och folket betedde sig inom Livets Ord. Hujedamej.
 
 
 Jag var med på Livets Ord och arbetade ideellt. Gud lyfte mig bort från sekten då ledarskapet var falskt och förljuget. Det är alarmerande att religiöst kristna tar den svenska fanan, tempelriddarorden samt rasistiska ursäkter för att nå en falsk religiös enhet, som saknar andlig kraft.
 
 
 
Matteus 10
20 "Det är icke I som skolen tala, utan det är eder Faders Ande som skall tala i eder. 21 Och den ene brodern skall då överlämna den andre till att dödas, ja ock fadern sitt barn; och barn skola sätta sig upp mot sina föräldrar och skola döda dem. 22 Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst".
 
Religiöst kristna är livrädda för den förföljelse Jesus utlovade. Man vill fly och klamrar sig desperat fast vid människor. Det är Jimmie Åkesson som ska "frälsa" Sverige. Sanna ledare har religiösa jagat ut ur församlingarna då vi talade sanningen, som man inte ville lyssna på. Lars Enarson bor i Jerusalem säger han på en video så varför bryr han sig ens om Sverige? Och hur han gå ut och varna för muslimer när vi inte strider emot kött och blod? 
 
 
Frimurare - intressant om att välsigna allting i Israel. Och Jesus föddes inte den 24/12. Vi kan inte sätta datum när Mästaren föddes. Julklappar har inget med Jesus att göra. 
 
Det finns ett hat mot andra människor och man talar ut otro. Istället för att lita på Gud och Guds ord sätter man "kött till arm". 
 

Den Laglöse och Jesu Kristi ankomst

2 Thess 1:1-12

"När det gäller vår herre Jesu Kristi ankomst, då vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 

2

att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda, om man hänvisar till Anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. 

3

Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, 

4

motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. 

5

Minns ni inte att jag sade detta redan när jag var hos er? 

6

Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. 

7

Ty laglösheten är redan verksam, som en hemlighet; det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. 

8

Då skall den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. 

9

Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under 

10

och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. 

11

Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen 

12

och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten".

 
 
 
Man har t o m lyckats få bort kritiska inslag på youtube angående Livets Ord och andra sammanhang där exempelvis Ulf Ekman avslöjat sig själv. Kristdemokraternas Mikael Oscarsson har åkt runt i landet för att bygga religiösa broar. Katolska kyrkan, trosrörelsen, sionister och pingst går samman. Man kastar ut Jesus med badvattnet. Någonting måste man ju "offra" för den falska enheten och då får Frälsaren tillika huvudpersonen i Bibeln stryka på foten. Man inbillar sig att man ska "ena nationen" under fanan. Tror du att man bryr sig ett dugg om "folket"? Glöm det. Man är livrädd för att förlora sina egna maktpositioner. Och den enda som kan ena människor är Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. Och han är Kärleken, som är störst av allt.
 
Gud kallar och utväljer ledare men Lars Enarson tror att de som roffat åt sig makten bara "vänder om" när man ber för de. Då kan han ju lika gärna be för hela världens alla slags ledare och tro att alla i världen går att "frälsa". Vi kristna är i världen men inte av den. I Uppsala 1995 på ett golv helt utslagen talade Gud via en profet till mig. "-Jag ska ge dig ritningarna till den sista väckelsen". En Curt-Ivan och hans dåvarande fru Ann-Christine hörde och skrev ned det som sades. Det är 25 år sen i år. Profeten har varit anfäktad från alla håll i Sverige då "kristenheten" jagat mig för att jag är kallad och utvald av HERREN. I åratal har jag profeterat ut Guds vilja och det jag har talat har också inträffat. I 31 år har jag gått med Jesus och fått lära mig av honom. Den helige Ande har talat in i min ande och det är med kraft och myndighet jag har predikat. Sverige kommer inte att bli hjälpt förrän man bett Gud om förlåtelse och fått in Gudsfruktan som är vishetens begynnelse i landet. Vi lever i den yttersta tiden och hela länder blir inte frälsta. Det är inte ens Guds profetior.
 
Läs uppenbarelseboken själv och se vad det står. Eller varför inte evangelierna där det tydligt framkommer vilken misär det blir på olika håll innan Mästaren kommer tillbaka. Räddhågade försöker göra om intet sanningen i Guds ord då de är livrädda för att bekänna sin tro med risk att kastas i fängelse eller bli dödade. Själv skäms jag inte för evangelium som är Guds kraft till frälsningen.
 

Romarbrevet 1:16-25 SFB98

"Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: "Den rättfärdige skall leva av tro". Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem".
 
Jag hör hur många falska människor sitter och uttalar "Gud Välsigne Dig" som en slug plan för att få med så många som möjligt i en kladdig enhet som kommer att förgöra människor om de får makten och chansen att styra. Det här är utomordentligt allvarligt då falska profeter utnyttjar svaga själar att haka på. Sverige är en del av världen och läser man uppenbarelseboken inser man hur lite fanor har med yttersta tiden att göra. Nationalism och nazism is same same but different. Hitler var slug och har dött fysiskt men demonerna lever vidare. 
 
Se upp för kristofobin som regerar i Sverige. 
 
Profeten - Madeleine ✍
 
Till top