Socialistiska Fatah och Hamas möttes för första gången på tio år. Man vill försöka samarbeta för att bekämpa Israel.

Allmänt / Permalink / 0

 Haniyeh under ett möte med Qatari-tidningar i Doha

Under en demonstration i Gaza "Hamas": Vi kommer inte att förhandla om ett korn av damm från Palestina. Motstånd och vapen kommer att nyttjas för befrielse, inte för att förhandla.

Hamas: Vi stöder Libanon och Syriens rätt och motståndet att svara på ockupationens attacker. Meshaal presenterar en politisk vision för att konfrontera projektet "bilaga" (dokument

اقرأ المزيد
https://palinfo.com/278160
جميع الحقوق محفوظة - المركز الفلسطيني للإعلام

"han respekterade denna medling och pekade på cirkulationen av en uppsättning idéer för inrättandet av en populär konferens där Abu Mazen talar till "president Mahmoud Abbas" och Abu al-Abd "Ismail Haniyeh" det palestinska folket".

 

 

"Haniyeh sade att hans rörelse arbetar enligt tre prioriteringar för att konfrontera hotet mot den palestinska frågan och annekteringsplanen. Först är det att arbeta med att anordna det palestinska huset och bygga om projektet på sunda baser baserade på grunden för den palestinska frågan, som är den viktigaste faktorn i konfrontationen.

Han tillade: "Om det finns en enhetlig palestinsk ståndpunkt, så kommer vi säkert att kunna motverka denna plan. Och jag kan säga att vi hittills har lyckats bygga en enhetlig palestinsk ståndpunkt mot annekteringsplanen och mot århundradets uppgörelse."

Haniyeh påpekade att den palestinska ståndpunkten är hörnstenen på vilken den är byggd regionalt, arabiskt och islamiskt.

Han påpekade att denna prioritering uppnås genom att vända på Oslo-sidan för alltid. Alla israeliska brott genomförs under täckning av Oslo, och därför måste vårt folk avbrytas med hela Oslo-fasen, och allt samarbete med den israeliska ockupationen måste stoppas och erkännandet".

اقرأ المزيد
https://palinfo.com/278160
جميع الحقوق محفوظة - المركز الفلسطيني للإعلام

Han varnade för att det finns möten mellan Hamas och Fatah-ledare för första gången på tio år.

Öppenhet för initiativ

Haniyeh betonade att Hamas är öppen för olika initiativ för att föra de olika grupperna av det palestinska folket närmare och kräver en palestinsk strategisk tänkande cell och en plan för framtiden.

Han påpekade att det finns idéer för att hålla ett möte med de palestinska generalsekreterarna och arrangera PLO och säga: "Hamas har inget tak för att återfå enhet, särskilt eftersom Oslo inte längre är berättigad."

Haniyeh förklarade att det är dags att bygga på en gemensam nämnare och bygga broar, vilket är något som behöver tålamod, ta bort tvivel och bygga konsensus.

Han sa att Fatah måste vidta strategiska steg i förhållande till de förändringar som äger rum, inklusive erkännandet av "Israel" och byggandet av ett palestinskt projekt, och dess omdefinition.

Han betonade att alternativet motstånd och beväpnad kamp fortfarande finns med Hamas, som är ett strategiskt val baserat på maktansamlingen, och pekade på behovet av att enas om myndighetens funktion och avbryta med sin pelare, som är säkerhetssamarbete med den israeliska sidan.

Haniyeh betonade att det finns en demonisering av den palestinska frågan för att motivera tillnärmningen och normaliseringen av vissa i regionen, och noterade att politiken för att marginalisera den palestinska frågan inte kommer att lyckas, och hoppas att alla återvänder till sin mening och sin historiska ställning för att stödja den palestinska frågan.

Det alternativa hemlandet vägrade 

Chefen för Hamas politiska byrå förnyade också det palestinska folkets avslag på idén om ett alternativt hemland och vidarebosättning och varnade för att Jordanien är det mest drabbade landet från annekteringsplanen (annektering betyder erövrat område eller ockuperat) efter Palestina. 

Han påpekade att det finns tre faror: ett alternativt hemland, vidarebosättning och avslutande av den jordanska historiska jurisdiktion över Jerusalem, som påverkar kungariket självt, och att Hamas tillkännagav sin ståndpunkt genom att avvisa det alternativa hemlandet och vidarebosättning, vilket är en konstant princip som vi också uttryckte när vi talade om ett hemland för palestinierna i Sinai.

Han sa att våra förbindelser med Jordanien är historiska, men de behöver särskild utveckling i detta skede för att stiga till politiska och strategiska nivåer.

Kraftfunktion

Haniyeh sa att Abu Mazens tillkännagivande om att stoppa avtalen med den israeliska enheten är positivt. 

Han betonade att vi måste definiera den palestinska myndighetens funktion inom ramen för det nationella projektet som ska baseras på vårt folks angelägenheter och stärka dess standhaftighet och enhet under en enda regering, ledarskap och nationellt program. Frågan är maktens funktion i ljuset av de aktuella förändringarna, och den måste förändras, eftersom dess fortsättning av vägarna för säkerhetssamarbete med fienden förkastas.

Stödande landsroll

Haniyeh sa också att aktivt Qatari-diplomati är ett framträdande tecken i den arabiska och islamiska positionen till stöd för den palestinska saken, eftersom det är det första landet som stöder det palestinska folket internt och externt och varnar för att detta stöd riktas till allt palestinska folk och inte till Hamas. 

Han tillade att det Qatari ekonomiska stödet till Gazaremsan uppgick till mer än en miljard dollar.

Han uppskattade också Qatari-medias roll för att stödja den palestinska saken och dess utveckling och betonade Katars roll i att stödja det palestinska folket och den palestinska saken i allmänhet.

Han betonade att det palestinska folket värderar Katars ursprungliga och stödjande inställning och betonade samtidigt att Qatar utnyttjar sin potential och mjuka makt på alla områden för att stödja det palestinska folket.

Han betonade att Qatari-diplomati är aktivt i de svåra förbindelserna som fallet går igenom och representerar ett tecken i den arabiska och islamiska ståndpunkten för att stödja frågan.

Internationella och regionala förändringar

På förändringarna i den internationella politiska kartan klargjorde Haniyeh att det som händer på den internationella scenen måste övervakas noggrant, särskilt med Corona-pandemin, och världen efter Corona kan vara annorlunda och har implikationer och implikationer som måste övervakas.

Han fortsatte, "inklusive de kommande amerikanska valen och de förändringar som kommer att följa, eftersom den amerikanska positionen under den nuvarande administrationen försöker tjäna israelisk bosättningspolitik på ett enastående sätt, och ingen har vågat tidigare underteckna ett beslut att bli Jerusalem till "Israels huvudstad". Eventuella förändringar kan få konsekvenser. " 

Han påpekade att vi står inför en rörande internationell scen och en kinesisk-amerikansk konflikt, och detta kommer säkert att få konsekvenser för den internationella politiken, och i den regionala dimensionen sker också många förändringar, till exempel Golfavdelningen, blockaden av delstaten Qatar och maktkamp i regionen.

Han betonade behovet av att lyfta den orättvisa blockaden på Qatar i regionens intresse och återställa enhet för att möta utmaningarna som omger oss, och berömde Dohas förmåga att övervinna effekterna av den orättvisa blockaden, eftersom Qatar har blivit ett tillstånd av strategisk stabilitet och är samlevande med förändringarna i regionen och blockaden.

Haniyeh varnade för att Iran inte bör räknas som en fiendestat, och vi som palestinier ser att Iran faller i fältet för stöd för den palestinska saken, liksom motståndet"!

Nyckelord:

Entusiasm Ismail HaniyehAnnekteringen av Västbankenpalestinaöppna

اقرأ المزيد
https://palinfo.com/278160
جميع الحقوق محفوظة - المركز الفلسطيني للإعلام

 
 
 
Madeleine Moberg - ✍
 
❤ Swish +46734141706 Jag granskar makten, delar med mig av kunskaper och erfarenheter. Jobbar ständigt med att avslöja oegentligheter. Stötta gärna mitt dagliga arbete. Tack på förhand och Gud Välsigne Dig! 🙏
Till top