"Syrienkonflikten katalysator för våldsbejakande islamism och antisemitism i Sverige" - Svenska kommittén mot antisemitism.

Allmänt / Permalink / 0
 
Antisemitism inom vänstern och i Mellanösterngrupper. Våldsbejakande islamister har tiodubblats i Sverige på tio år. Filip Ahlin, Försvarshögskolan.Magnus Sandelin, Doku. Somar Al Naher, journalist, Bassem Nasr, skribent och MP-politiker Malmö, Nalin Pekgul, sjuksköterska, fd riksdagsledamot (S) och Henrik Bachner, idéhistoriker. Moderator: Willy Silberstein. Sändes 18 nov. 2019.
 
 

http://skma.se/stod-till-skolor-som-vill-anordna-studieresor-till-forintelsens-minnesplatser/

https://skma.se/blogg/2020/06/skma-kritik-mot-svt-for-presentation-av-film-om-soros/

 

"På SVT visas nu en dokumentär från BBC om de konspirationsteorier om den amerikansk-judiske finansmannen och filantropen George Soros som sprids runt om i världen. Filmen är i långa stycken intressant och upplysande. Den visar hur konspirationsteorierna, som ofta är uttalat eller underförstått antisemitiska, blivit centrala propagandaverktyg för högerextrema och bredare högernationalistiska rörelser i Europa och USA och ekas av ledande politiker som president Trump, Ungerns premiärminister Orbán och Italiens tidigare inrikesminister Salvini. Filmen ger också exempel på hur de exploateras av auktoritära ledare i Mellanöstern, som Turkiets president Erdogan. I Sverige har dessa uppfattningar torgförts av såväl NMR som företrädare för SD".

Vad är antisemitism?

"Antisemitism betyder fördomar och fientlighet mot judar därför att de är judar. Det handlar dels om stereotypa föreställningar och myter, dels om en negativ inställning till judar som grupp. Antisemitism kan ta sig olika uttryck och variera i styrka. Den kan uppträda som allt ifrån ganska milda fördomar till ett ursinnigt hat. Den kan framträda som attityder och tankemönster men också som teologi och ideologi. Den kan yttra sig som verbala påståenden, social och legal diskriminering och våld. Som historien visar kan antisemitism även utmynna i fördrivning och folkmord.

Med den politiska islamismens framväxt har judefientligheten i den arabiska och muslimska världen givits en allt mer religiös färgning. I radikal islamistisk ideologi och propaganda utgör antisemitism ett centralt inslag. Även vissa muslimska grupper i Europa och andra delar av världen påverkas av denna utveckling. Mottagligenheten för antisemitism och andra former av politisk och religiös extremism torde dock i detta fall även hänga samman med ett socialt, politiskt och ekonomiskt utanförskap.

Judehat utgör ett centralt inslag i många samtida högerextrema och ultranationalistiska rörelser och partier Sverige och Europa. Inom den nazistiska så kallade vit makt-rörelsen utgör antisemitismen fortfarande kärnan i ideologi och propaganda. Det finns också en rad högerextrema och extremnationalistiska partier för vilka fientlighet mot invandrare och i synnerhet mot muslimer (islamofobi) står i centrum. Det finns således två huvudfåror inom den samtida europeiska extremhögern; för den ena är islamofobin central, för den andra antisemitismen.

 

 

Anklagelsen om Kristus- eller Gudsmord. Denna beskyllning utvecklades i den tidiga kristendomen och har varit central i kristen antisemitism fram till modern tid. Enligt en länge dominerande teologi gjordes alla judar i alla tider kollektivt skyldiga till Jesu korsfästelse. Denna tanke har spelat en viktig roll för förföljelsen och diskrimineringen av judar i Europa.

Judendomen som kristendomens motsats (så kallad antitetisk teologi).I kristen teologi finns en tradition av att ställa judendomen i motsatsställning till kristendomen; kristendomen beskrivs i sådana sammanhang till exempel som andlig, kärleksfull och förlåtande medan judendomen framställs som materialistisk, lagisk och oförsonlig.

Kritik av Israels politik är av självklara skäl inte antisemitism. Israel är en stat vars politik och agerande kan och bör granskas och kritiseras på samma sätt som andra staters politik och agerande. Detta är också något som kontinuerligt sker. Samtidigt kan konstateras att antisemitism i dag ofta kommer till uttryck i sammanhang som rör Israel och Mellanösternkonflikten. Detta förhållande, som belysts i en rad svenska och internationella studier, innebär på intet sätt att debatten om Israel på ett generellt plan skulle färgas eller motiveras av fördomar.

Livets Ords f.d ledare Ulf Ekman citerar överlevande från Förintelsen, "malmö påminner mig om antisemitismen i Polen innan andra världskriget bröt ut". Ulf Ekman, Sivert Öholm och Lena Posner -Körösi judiska rådet. Ekman konverterade till katolicism 2008-2009 men lämnade sekten 2014.

Gränsen mellan kritik och fördomar överskrids när antijudiska motiv vävs in i en politisk debatt. Till de antisemitiska bilder som emellanåt förekommer i debatten om Israel hör bland annat anklagelsen om Kristusmord, föreställningar om judendomen eller judar som hämndlystna och blodtörstiga, mytbildningar om judisk makt och konspirationer och likställanden mellan Israel och Nazityskland och mellan Israels politik och Förintelsen. Även i politiska teckningar som kommenterar Israel och sionismen förekommer i vissa fall stereotypa och rasistiska framställningar av judar.

Slutligen överskrids gränsen mellan antisemitism och politisk kritik när judar kollektivt hålls ansvariga för Israels politik".

Kristna ska inte heller hållas ansvariga för vad gudlösa religiöst kristna har gjort och sagt. Viktigt att poängtera detta. Jesus var ju av judisk börd och antisemitism har jag personligen bekämpat. Men det får aldrig bli så att man på något sätt skuldbelägger hela grupper för vad enskilda har gjort.

 

Madeleine Moberg - ✍

Swish +46734141706 Jag granskar makten, delar med mig av kunskaper och erfarenheter. Jobbar ständigt med att avslöja oegentligheter. Stötta gärna mitt dagliga arbete, tack och Gud Välsigne Dig! 🙏

 

 

Till top